ขั้นตอนการชำระเงิน
 1 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
หลังโอนเสร็จให้เก็บสลิป
การโอนไว้เพื่อยืนยันการโอน

 2 
แจ้งการโอนเงินตามฟอร์ม
หากยังไม่มีการแจ้งข้อมูลการโอนเงิน
ผ่านฟอร์มด้านล่างนี้จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ

 3 
เก็บสลิปการโอนเงินไว้
ภายใน 24 หากไม่ได้รับการเปิดใหม่หรือต่ออายุ
กรุณาโทรสอบถามได้ที่ service@suppoprt.tht.in

Payment
โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารหรือ ATM เข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี  สมยศ พรหมอุตม์

ธนาคาร : กสิกรไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เลขบัญชี : 062-1-21225-7
ธนาคาร : กรุงเทพ
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
สาขา : ซีคอนสแควร์
เลขบัญชี : 232-076-1071
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
สาขา : เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
เลขบัญชี : 407-657032-0
ท่านสามารถยืนยันการโอนเงินได้ทันที
*
*
*
*
*
*
*
 
* เมื่อท่านยืนยันการโอนเงินแล้ว หากหลังจาก 24 ชั่วโมงยังไม่มีการยืนยันการรับชำระเงิน กรุณาติดตามการเปิดได้ที่ 085-911-2315
 ** โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน

  

© Copyright THTSERVER.COM 2016. All rights reserved. Ref.  visit:46793